Støv- og partikelmåling

Støvmåling

Med SICK|MAIHAK´s støvmålere kan vi levere en bred række af systemer for detektering og måling af støv og sod.

Nogle af fordelene ved SICK|MAIHAK´s støvmålerprogram er:

 • Direkte og øjeblikkelig måling
 • Høj målenøjagtighed
 • Transmissions- eller reflekteret lys måleprincip
 • Spuleluftsbeskyttelse ved overtryksmålesteder
 • Stort set vedligeholdelsesfri
 • Fleksibel, brugervenlig parametrering med MEPA software

Nedenfor finder du et udpluk af støvmålere:

Dusthunter SB50 / SB100

DUSTHUNTER SB50/SB100

SB50 En økonomisk støvmåler baseret på scattered light teknologi

DUSTHUNTER SB50 er en økonomisk støvmåler for lave til høje støvkoncentrationer i udfordrende miljøer, fx. i varme eller korrosive gasser. Målingen er baseret på tilbagekastet spredt lys. Installationen foretages fra kun én side. To forskellige indstikslængder er mulige. Der foretages automatisk kompensation for baggrundslys, hvorfor en lysfælde ikke er nødvendig.


Anvendelser

 • Emissionsmåling på varmeværker
 • Overvågning af støvkoncentration før eller efter filteranlæg
 • Støvkoncentrationsmåling på cementværker


SB100 Den type-godkendte støvmåler baseret på scattered light teknologi

DUSTHUNTER SB100 er en type-godkendt støvmåler for meget lave til høje støvkoncentrationer i udfordrende miljøer, fx. i varme eller korrosive gasser. Målingen er baseret på tilbagekastet spredt lys. Installationen foretages fra kun én side. To forskellige indstikslængder er mulige. Der foretages automatisk kompensation for baggrundslys, hvorfor en lysfælde ikke er nødvendig.

Automatisk selv-justering, automatisk nul- og referencepunkt check samt en tilsmudsningsovervågning er integreret i måleren.


Anvendelser

 • Emissionsmåling på kraftværker og affaldsforbrændingsanlæg
 • Overvågning af filteranlæg
 • Kontrol af friskluft/ventilation/udstødnings-anlæg
Hent fil (978 Kb)
DUSTHUNTER SB50/SB100 produktinformation - tysk version
Hent fil (868 Kb)
DUSTHUNTER SB50/SB100 produktinformation - engelsk version

Tekniske specifikationer

 

SB50

SB100

Måleprincip

Scattered light backward

Måleområder

Støvkoncentration: 0 ... 20 mg/m³ /
0 ... 200 mg/m³;
højere koncentrationer ved forespørgsel

Støvkoncentration: 0 ... 10 mg/m³ /
0 ... 200 mg/m³;
højere koncentrationer ved forespørgsel

Målestrækning

Indstikslængde: 0.4 ... 0.5 m / 0.8 ... 1 m

Proces temperature

-25 ... 600 °C, ikke-kondenserende

Proces tryk

-50 ... 2 hPa;
andre trykområder med extern spuleluftblæser ved forespørgsel

Kanal diameter

Min.: 1.2 m

Omgivelsestemperatur

-25 ... 60 °C;
max. +45 °C for MCU med spuleluftblæser

Omgivelsers fugtindhold

0 ... 95 %, relativ fugtighed

Godkendelser

 

2000/76/EC, 2001/80/EC, GOST, MCERTS, tyske “ren luft” regulativer (TA-Luft), U.S. EPA kompatibel

Elektrisk sikkerhed

CE

Beskyttelsesgrad

IP 66

Analoge output

1 output:
0/2/4 ... 20 mA, 750 Ohm;
flere analoge output når der anvendes I/O moduler

3 output:
0/2/4 ... 20 mA, 750 Ohm;
flere analoge output når der anvendes I/O moduler

Analoge input

2 inputs:
0 ... 20 mA, 0 ... 5/10 V;
flere analoge input når der anvendes I/O moduler

Digitale output

5 relæ contakter:
120 V AC, 1 A (30 V DC, 2 A);
flere digitale output når der anvendes I/O moduler

Digitale input

4 inputs;
flere digitale input når der anvendes I/O moduler

Interface

RS-232, USB 1.1

Betjening

Via SOPAS software eller LC display (option)

System komponenter

Sender/receiver enheder, kontrol enhed MCU

Test funktioner

Automatisk check af nul- og referencepunkt

Automatisk check af nul- og referencepunkt, tilsmudsningsovervågning

Bus protokol

Ethernet (option)
PROFIBUS-DP (option)

 

Dusthunter SF100

DUSTHUNTER SF100

Type-godkendt støvmåler som tværs-kanal version

DUSTHUNTER SF100 er en type-godkendt støvmåler for meget lave til høje støvkoncentration, som måler på tværs af hele kanal diameteren. Den automatiske selv-justering sikrer den optimale position af lysstrålen og forebygger dermed ukorrekte målinger. Målingerne er baseret på registrering af spredt lys.

Automatisk selv-justering, automatisk nul- og referencepunkt check samt en tilsmudsningsovervågning er integreret i måleren.


Anvendelser

 • Emissionsmåling på kraftværker og affaldsforbrændingsanlæg
 • Overvågning af filteranlæg
 • Overvågning af støvkoncentrationer i værksteder
Hent fil (978 Kb)
DUSTHUNTER SF100 produktinformation - tysk version
Hent fil (868 Kb)
DUSTHUNTER SF100 produktinformation - engelsk version

Tekniske specifikatiner

Måleprincip

Scattered light forward

Måleområder

Støvkoncentration: 0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³
Højere koncentrationer ved forespørgsel

Målestrækning

Indstikslængde 0,25 ... 0,75 m

Proces temperature

-25 ... 300 °C, ikke-kondenserende;
højere temperaturer ved forespørgsel

Proces tryk

-50 ... 2 hPa;
andre trykområder med extern spuleluftblæser ved forespørgsel

Kanal diameter

0.5 ... 6 m

Omgivelsestemperatur

-25 ... 60 °C,
max. +45 °C for MCU med spuleluftblæser

Omgivelsers fugtindhold

0 ... 95 %, relativ fugt, ikke-kondenserende.

Godkendelser

2000/76/EC, 2001/80/EC, GOST, MCERTS, tyske  “Ren luft” regulativer (TA-Luft), U.S. EPA kompatibel

Elektrisk sikkerhed

CE

Beskyttelsesgrad

IP 66

Analoge output

3 output:
0/2/4 ... 20 mA, 750 Ohm;
flere analoge output når der anvendes I/O moduler

Analoge input

2 input:
0 ... 20 mA, 0 ... 5/10 V;
flere analoge input når der anvendes I/O moduler

Digitale output

5 relæ kontakter:
120 V AC, 1 A (30 V DC, 2 A);
flere digitale output når der anvendes I/O moduler

Digitale input

4 input;
flere digitale input når der anvendes I/O moduler

Interfaces

RS-232, USB 1.1

Betjening

Via SOPAS software eller LC display (option)

Målertype

Tværs-kanal

System komponenter

Sender enhed, modtager enhed, kontrol enhed MCU

Bus protokol

Ethernet (option)
PROFIBUS-DP (option)

 

 

Dusthunter SP100

DUSTHUNTER SP100

Type-godkendt støvmåler sonde version

DUSTHUNTER SP100 er en type-godkendt støvmåler for meget lave til høje støvkoncentration. Den er ideel til tykke vægge eller dobbeltvæggede kanaler på grund af en-side installation. Målingen er baseret på registrering af spredt lys.

Automatisk selv-justering, automatisk nul- og referencepunkt check samt en tilsmudsningsovervågning er integreret i måleren.


Anvendelser

 • Emissionsmåling på kraftværker og affaldsforbrændingsanlæg
 • Overvågning af filteranlæg
 • Overvågning af udstødnings- eller ventilationssystemer
Hent fil (978 Kb)
DUSTHUNTER SP100 produktinformation - tysk version
Hent fil (868 Kb)
DUSTHUNTER SP100 produktinformation - engelsk version

Tekniske specifikationer

Måleprincip

Scattered light forward

Måleområder

Støvkoncentration: 0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³
Højere koncentrationer ved forespørgsel

Proces temperature

-25 ... 300 °C, ikke-kondenserende; max. temperatur afhænger af type.

Proces tryk

-50 ... 2 hPa;
andre trykområder med extern spuleluftblæser ved forespørgsel

Kanal diameter

Min. 0.5 m

Omgivelsestemperatur

-25 ... 60 °C,
max. +45 °C for MCU med spuleluftblæser

Omgivelsers fugtindhold

0 ... 95 %, relativ fugt, ikke-kondenserende.

Godkendelser

2000/76/EC, 2001/80/EC, GOST, MCERTS, Tyske  “Ren luft” regulativer (TA-Luft), U.S. EPA kompatibel

Elektrisk sikkerhed

CE

Beskyttelsesgrad

IP 66

Analoge output

3 output:
0/2/4 ... 20 mA, 750 Ohm;
flere analoge output når der anvendes I/O moduler

Analoge input

2 input:
0 ... 20 mA, 0 ... 5/10 V;
flere analoge input når der anvendes I/O moduler

Digitale output

5 relæ kontakter:
120 V AC, 1 A (30 V DC, 2 A);
flere digitale output når der anvendes I/O moduler

Digitale input

4 input;
flere digitale input når der anvendes I/O moduler

Interfaces

RS-232, USB 1.1

Betjening

Via SOPAS software eller LC display (option)

Målertype

Måle-sonde

System komponenter

Sender/modtager enhed, kontrol enhed MCU

Bus protokol

Ethernet (option)
PROFIBUS-DP (option)

 

 

Dusthunter T50 / T100 / T200

DUSTHUNTER T50/T100/T200

T50 Transmissiometer for overvågning af støvkoncentrationer

DUSTHUNTER T50 er en økonomisk støvmåler for middel til høje støvkoncentrationer i gasser over dugpunktet. Basis måleenhed er transmission. Herudfra kan opacitet og extinktion beregnes ligesom støvkoncentration kan beregnes efter en gravimetrisk kalibrering.


Anvendelser

 • Emissionsovervågning på varmeværker
 • Overvågning af støvkoncentrationer opstrøms filter enheder
 • Støvkoncentrationsmåling på cementværker


T100 Typegodkendt transmissiometer til emissionsovervågning

DUSTHUNTER T100 er en type-godkendt støvmåler for middel til høje støvkoncentrationer i gasser over dugpunktet. Basis måleenhed er transmission. Herudfra kan opacitet og extinktion beregnes ligesom støvkoncentration kan beregnes efter en gravimetrisk kalibrering. Støvmåleren har desuden integreret tilsmudsningscheck.


Anvendelser

 • Emissionsmåling på kraftværker og affaldsforbrændingsanlæg
 • Overvågning af filteranlæg
 • Overvågning af støvkoncentrationer i værksteder
 • Kontrol af frisklufts/ventilations/udstødnings-anlæg


T200 Typegodkendt transmissiometer med selv-justering

DUSTHUNTER T200 er en type-godkendt støvmåler for middel til høje støvkoncentrationer i gasser over dugpunktet. Basis måleenhed er transmission. Herudfra kan opacitet og extinktion beregnes ligesom støvkoncentration kan beregnes efter en gravimetrisk kalibrering. Støvmåleren har desuden integreret tilsmudsningscheck af sender/modtager og reflektor enhederne. Endelig har måleren automatisk selv-justering af lysstrålen.


Anvendelser

 • Emissionsmåling på kraftværker og affaldsforbrændingsanlæg
 • Overvågning af filteranlæg
 • Overvågning af støvkoncentrationer i værksteder
 • Kontrol af friskluft/ventilation/udstødnings-anlæg

Hent fil (792 Kb)
DUSTHUNTER T50/T100/T200 produktinformation - tysk version
Hent fil (739 Kb)
DUSTHUNTER T50/T100/T200 produktinformation - engelsk version

Tekniske specifikationer

 

T50

T100

T200

Måleprincip

Transmissiometri

Måleområder

Transmission:
100 ... 50 % / 100 ... 0 %
Opacitet:
0 ... 50 % / 0 ... 100 %
Extinktion:
0 ... 0.3 / 0 ... 2
Støvkoncentration:
0 ... 1.500 mg/m³ / 0 ... 10,000

Transmission:
100 ... 80 % / 100 ... 0 %
Opacitet:
0 ... 10 % / 0 ... 100 %
Extinktion:
0 ... 0.045 / 0 ... 2
Støvkoncentration:
0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 10,000

Transmission:
100 ... 90 % / 100 ... 0 %
Opacitet:
0 ... 10 % / 0 ... 100 %
Extinktion:
0 ... 0.045 / 0 ... 2
Støvkoncentration:
0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 10,000

Måleområdet for støvkoncentration afhænger af målestrækning og støvets egenskaber

Målestrækning

1.5 ... 8 m

0.5 ... 12 m

Proces temperature

-25 ... 600 °C, ikke-kondenserende

Proces tryk

-50 ... 2 hPa;
andre trykområder med extern spuleluftblæser ved forespørgsel

Kanal diameter

1.5 ... 8 m

0.5 ... 12 m

Omgivelsestemperatur

-25 ... 60 °C;
max. +45 °C for MCU med spuleluftblæser

Omgivelsers fugtindhold

0 ... 95 %, relativ fugtighed

Godkendelser

 

2000/76/EC, 2001/80/EC, GOST, MCERTS, Tyske “ren luft regulativer” (TA-Luft), U.S. EPA kompatibel

Elektrisk sikkerhed

CE

Beskyttelsesgrad

IP 66

Analoge output

1 outputs:
0/2/4 ... 20 mA, 750 Ohm;
flere analoge output når der anvendes I/O moduler

3 output:
0/2/4 ... 20 mA, 750 Ohm;
flere analoge output når der anvendes I/O moduler

Analoge input

Analoge input når der anvendes I/O moduler

2 input:
0 ... 20 mA, 0 ... 5/10 V;
flere analoge input når der anvendes I/O moduler

Digitale output

3 relæ kontakter:
120 V AC, 1 A (30 V DC, 2 A);
flere digitale output når der anvendes I/O moduler

5 relæ kontakter:
120 V AC, 1 A (30 V DC, 2 A);
flere digitale output når der anvendes I/O moduler

Digitale input

Digitale input når der anvendes I/O moduler

4 inputs;
flere digitale input når der anvendes I/O moduler

Interface

RS-232, USB 1.1

Betjening

Via SOPAS software eller LC display (option)

Type

Tværs-kanal

System komponenter

Sender/receiver enhed, reflektor, kontrol enhed MCU

Test funktioner

Automatisk check af nul- og referencepunkt

 Automatisk check af nul- og referencepunkt, tilsmudsningsovervågning

Automatisk check af nul- og referencepunkt, tilsmudsningsovervågning og selvjustering

Bus protocol

Ethernet (option)
PROFIBUS-DP (option)


Dusthunter C200

DUSTHUNTER C200

To i én – støvmåler med transmission og scattered light måleprincip

DUSTHUNTER C200 er en type-godkendt støvmåler som kombinerer fordelene ved måleprincipperne transmission og scattered light forward. Den er derfor ideel til måling, hvor der forekommer meget lave til høje støvkoncentrationer. Den automatiske selv-justering sikrer den optimale position af lysstrålen og forebygger dermed ukorrekte målinger.

Automatisk selv-justering, automatisk nul- og referencepunkt check samt tilsmudsningsovervågning er integreret i måleren.


Anvendelser

 • Emissionsmåling på kraftværker og affaldsforbrændingsanlæg
 • Overvågning af filteranlæg
 • Måling af støvkoncentration på røggasser o.lign. før og efter filter
Hent fil (864 Kb)
DUSTHUNTER C200 produktinformation - tysk version
Hent fil (1156 Kb)
DUSTHUNTER C200 produktinformation - engelsk version

Tekniske specifikationer

Måleprincip

Scattered light forward, transmissiometri

Måleområder

Transmission: 100 ... 90 % / 100 ... 0 %
Opacitet: 0 ... 10 % / 0 ... 100 %
Extinktion: 0 ... 0.045 / 0 ... 2
Støvkoncentration (scattered light): 0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³
Støvkoncentration (transmission): 0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 10,000

Målestrækning

0.5 ... 3 m
2.5 ... 8 m

Proces temperature

-25 ... 300 °C, ikke-kondenserende;
højere temperaturer ved forespørgsel

Proces tryk

-50 ... 2 hPa;
andre trykområder med extern spuleluftblæser ved forespørgsel

Kanal diameter

0.5 ... 8 m

Omgivelsestemperatur

-25 ... 60 °C,
max. +45 °C for MCU med spuleluftblæser

Omgivelsers fugtindhold

0 ... 95 %, relativ fugt, ikke-kondenserende.

Godkendelser

2000/76/EC, 2001/80/EC, GOST, MCERTS, Tyske  “Ren luft regulativer” (TA-Luft)

Elektrisk sikkerhed

CE

Beskyttelsesgrad

IP 66

Analoge output

3 output:
0/2/4 ... 20 mA, 750 Ohm;
flere analoge output når der anvendes I/O moduler

Analoge input

2 input:
0 ... 20 mA, 0 ... 5/10 V;
flere analoge input når der anvendes I/O moduler

Digitale output

5 relæ kontakter:
120 V AC, 1 A (30 V DC, 2 A);
flere digitale output når der anvendes I/O moduler

Digitale input

4 input;
flere digitale input når der anvendes I/O moduler

Interfaces

RS-232, USB 1.1

Type

Tværs-kanal

System komponenter

Sender/receiver unit, reflector/scattered light receiver, MCU

Bus protocol

Ethernet (option)
PROFIBUS-DP (option)

 

 

FWE200

FWE200

FWE200 er designet til at måle støvkoncentrationer i mættede røggasser ved brug af lyssprednings princippet. Gassen udtrækkes med en probe. Eventuelle dråber fordampes for at sikre at de ikke kontaminerer målingen.

Anvendelsesområder:
 • Afsulfurisering i forbindelse med kraftværker
 • "Vådskurring" af udstødningsgasser
Hent fil (2050 Kb)
FWE200 produktinformation - tysk version
Hent fil (2105 Kb)
FWE200 produktinformation - engelsk version

Tekniske specifikationer

Analysekomponent: Støv koncentrationer i mg/m3
Måleområde: 0...200 mg/m3
Måleprincip: Spredt lys
Udgangssignal: 0/2/4...20 mA
Godkendelser: Godkendt i overenstemmelse med tysk forurenings kontrol.
Beskyttelsesklasse: IP 65
Test funktioner: Automatisk nul og checkpunkt
Interfaces: RS 232
Status/control signaler: Relæ udgange for status signaler.